Varför Får Man Körtelfeber?

Körtelfeber, även känt som infektiös mononukleos, är en infektion som sprids genom saliv. Men varför får man körtelfeber? Denna fråga kommer vi att besvara i denna artikel, samtidigt som vi utforskar sjukdomens symptom, diagnos, behandling och förebyggande åtgärder.

Vad är körtelfeber och hur sprids det?

Körtelfeber, eller mononukleos, orsakas oftast av Epstein-Barr-viruset (EBV). Detta virus sprids främst genom saliv, vilket är anledningen till att sjukdomen ibland kallas för ”kissing disease”. Även om EBV-infektioner oftast inträffar under tidig barndom och ger livslång immunitet, kan sjukdomen drabba personer i åldern 15-24 år. För att förhindra spridning av EBV bör man tvätta händerna regelbundet, undvika att dela bestick och glas samt undvika att kyssa andra.

Symtom och diagnos av körtelfeber

Symtomen på körtelfeber inkluderar feber, halsont, trötthet och svullna lymfkörtlar. Vid diagnos undersöker läkaren svullna lymfkörtlar och bedömer tonsillerna, levern och mjälten. Om en vuxen eller tonåring får körtelfeber kan det resultera i en kraftig infektion som varar i flera veckor.

Behandling och förebyggande av körtelfeber

Eftersom körtelfeber är en virusinfektion kan den inte behandlas med antibiotika. Behandlingen består istället av att lindra smärta med receptfria läkemedel, vila och dricka mycket vätska. I sällsynta fall kan sjukhusvård behövas om infektionen är svår och leder till hög feber och allmänpåverkan.

Varför får man körtelfeber och vilka är riskerna?

Så, varför får man körtelfeber? Enkelt uttryckt, man får körtelfeber genom att bli smittad med EBV. Risken att få körtelfeber ökar om man är i nära kontakt med någon som har sjukdomen, särskilt om man delar bestick eller kysser personen. Dessutom kan personer med nedsatt immunförsvar ha en högre risk att få sjukdomen.

Körtelfeber och dess påverkan på levern och mjälten

Körtelfeber kan också påverka levern och mjälten. Det är därför viktigt att undvika ansträngning och aktiviteter som kan skada mjälten under en månad efter att ha haft körtelfeber. Alkohol bör också undvikas tills man känner sig helt återställd eftersom levern påverkas av infektionen.

Långvariga effekter av körtelfeber

Trötthet kan vara ett långvarigt symptom på körtelfeber. Epstein Barr-viruset finns kvar i kroppen livet ut, men det är ovanligt att få en ny infektion. Det är viktigt att söka vård om man har hög feber och halsont i mer än två dagar, om man har körtelfeber och samtidigt har en annan sjukdom eller tar läkemedel som sänker immunförsvaret, eller om man har mycket svåra smärtor i magen.

Körtelfeber och dess relation till Epstein-Barr-viruset

Som tidigare nämnts är Epstein-Barr-viruset den vanligaste orsaken till körtelfeber. Nästan alla, 95 procent av befolkningen, bär på EBV. Trots detta får inte alla som bär på viruset körtelfeber, vilket indikerar att det finns andra faktorer som påverkar om man utvecklar sjukdomen eller inte.

Hur man hanterar körtelfeber i vardagen

Att hantera körtelfeber i vardagen kan vara utmanande, särskilt på grund av trötthetssymptomen. Det är viktigt att vila och dricka mycket vätska för att hjälpa kroppen att återhämta sig. Det kan också vara till hjälp att undvika stress och att äta en näringsrik kost.

Körtelfeber och dess påverkan på ungdomar och unga vuxna

Körtelfeber drabbar oftast personer i åldern 15-24 år. För ungdomar och unga vuxna kan sjukdomen vara särskilt påfrestande eftersom den kan leda till frånvaro från skola eller arbete och begränsa sociala aktiviteter.

Avslutning: Varför får man körtelfeber och hur påverkar det oss?

Sammanfattningsvis får man körtelfeber genom att bli smittad med Epstein-Barr-viruset, oftast genom nära kontakt med någon som har sjukdomen. Sjukdomen kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten, särskilt för ungdomar och unga vuxna, på grund av dess symptom som trötthet och feber. Trots detta finns det effektiva sätt att hantera symptom och förebygga spridning av viruset. Genom att förstå varför man får körtelfeber och hur det påverkar oss, kan vi bättre hantera och förebygga denna sjukdom.