Varför Får Man Rethosta?

Rethosta, även känd som torrhosta, är ett vanligt symptom vid förkylningar och andra sjukdomar. Men varför får man egentligen rethosta? Det är en fråga vi ska försöka besvara i denna artikel.

Rethosta – Vad är det?

Rethosta är en form av hosta där man inte producerar något slem eller sputum. Det är en torr, irriterande hosta som ofta kan vara svår att bli av med. Rethosta kan vara ett symptom på många olika sjukdomar, inklusive förkylning, influensa, lunginflammation, astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Det kan också orsakas av vissa läkemedel.

Varför får man rethosta?

Rethosta uppstår när slemhinnorna i luftvägarna blir irriterade. Detta kan hända av flera olika anledningar, inklusive infektioner, allergier, rökning och exponering för irriterande ämnen. När slemhinnorna blir irriterade reagerar kroppen genom att hosta, i ett försök att bli av med det irriterande ämnet.

Vanliga orsaker till rethosta

Det finns många olika orsaker till rethosta. Några av de vanligaste inkluderar:

  • Förkylning och influensa: Dessa sjukdomar orsakar ofta rethosta som ett symptom.
  • Allergier: Allergiska reaktioner kan leda till rethosta.
  • Rökning: Rökning irriterar luftvägarna och kan orsaka rethosta.
  • Läkemedel: Vissa läkemedel, som ACE-hämmare, kan orsaka rethosta som en biverkning.
  • Andra sjukdomar: Sjukdomar som astma, KOL och lunginflammation kan alla orsaka rethosta.

Symptom och diagnos av rethosta

Rethosta är i sig ett symptom, men det kan också vara associerat med andra symptom beroende på vad som orsakar det. Andra symptom kan inkludera heshet, halsont, andningssvårigheter och trötthet.

Behandling och lindring av rethosta

Behandling av rethosta beror på vad som orsakar det. Om det är en förkylning eller influensa kommer hostan oftast att gå över av sig själv när sjukdomen läker. Om det är en allergisk reaktion kan antihistaminer hjälpa. Om det är orsakat av rökning är det bästa man kan göra att sluta röka.

När ska man söka medicinsk hjälp?

Om du har rethosta som varar i mer än en vecka, eller om det stör ditt dagliga liv, bör du söka medicinsk hjälp. Du bör också söka medicinsk hjälp om du har andra symptom som andningssvårigheter, bröstsmärtor, viktnedgång eller blod i ditt sputum.

Förebyggande åtgärder mot rethosta

Det finns flera saker du kan göra för att förebygga rethosta. Dessa inkluderar att undvika att röka, att hålla sig borta från irriterande ämnen, att hålla sig hydratiserad och att använda en luftfuktare om luften i ditt hem är torr.

Rethosta och Covid-19

Under den pågående Covid-19-pandemin har rethosta varit ett vanligt symptom hos de som har blivit smittade av viruset. Om du har rethosta tillsammans med andra symptom på Covid-19, som feber eller förlust av smak och lukt, bör du söka medicinsk hjälp omedelbart.

Rethosta hos barn

Rethosta kan också förekomma hos barn. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om ditt barn har rethosta som varar i mer än en vecka, eller om det finns andra symptom som feber, andningssvårigheter eller blåaktig hud.

Sammanfattning och slutsatser om varför man får rethosta

Rethosta är en irriterande men vanlig del av många sjukdomar. Det uppstår när slemhinnorna i luftvägarna blir irriterade, och kroppen reagerar genom att hosta för att bli av med det irriterande ämnet. Det finns många olika orsaker till rethosta, inklusive förkylning, influensa, allergier, rökning och vissa läkemedel. Behandling av rethosta beror på vad som orsakar det, men det kan ofta lindras genom att dricka mycket vatten, undvika irriterande ämnen och, om det är orsakat av rökning, att sluta röka. Om du har rethosta som varar i mer än en vecka, eller om det stör ditt dagliga liv, bör du söka medicinsk hjälp.