Varför Får Man Mollusker?

Mollusker är små, knottriga utslag som orsakas av viruset Molluscum contagiosum. Men varför får man mollusker? Detta beror på att viruset sprids genom direktkontakt med en infekterad persons hud eller genom föremål som den personen har rört. Det är vanligast bland barn, särskilt de med atopiskt eksem.

Mollusker: En översikt

Mollusker är små, runda knottror som är ungefär 2-5 mm i diameter och har en liten grop i mitten. De kan dyka upp var som helst på huden, men det är vanligast att få mollusker i ansiktet, på magen, armarna eller i nacken. Mollusker kan variera i antal, ibland bildas bara enstaka, ibland bildas upp till 20-30 stycken. Det kan ta flera månader upp till ett år för en mollusk att försvinna.

Det är vanligast att barn mellan 2 och 5 års ålder drabbas av mollusker. Ungefär 90 procent av de som drabbas är barn under 15 år, och de flesta är i åldrarna 2-5 år. Det är vanligare att barn med atopiskt eksem drabbas av mollusker.

Hur sprids mollusker?

Mollusker orsakas av direktkontakt, kliande och rivande, samt genom föremål som handdukar, kläder och sängkläder. Viruset kan då sprida sig och ge upphov till fler mollusker på närliggande hud. Mollusker kan smitta genom sexuell kontakt hos vuxna med nedsatt immunförsvar.

Symtom och behandling av mollusker

Mollusker brukar inte ge andra symtom än utslagen, men om de rivs på kan de börja klia och blöda. Viruset kan då sprida sig och ge upphov till fler mollusker på närliggande hud.

Mollusker behandlas vanligtvis inte eftersom de läker av sig själva. Vid stora besvär kan de tas bort kirurgiskt av en husläkare. Om eksem uppstår i samband med mollusker kan eksemet behandlas med mild kortisonkräm. Det rekommenderas att söka vård om man besväras mycket av mollusker eller om man misstänker mollusker i underlivet som kan vara någon annan könssjukdom.

Mollusker och eksem: En koppling?

Det är vanligare att barn med atopiskt eksem drabbas av mollusker. Detta beror på att barn med eksem ofta har torr och känslig hud som lätt kan skadas, vilket gör det lättare för viruset att tränga in och orsaka infektion.

Hur man förebygger mollusker

För att förebygga spridning av mollusker är det viktigt att undvika direkt hudkontakt med personer som har mollusker. Det är också viktigt att inte dela personliga föremål som handdukar, kläder och sängkläder med personer som har mollusker. Om du eller ditt barn har mollusker, bör du undvika att riva eller klia på utslagen för att förhindra att viruset sprider sig till andra delar av kroppen eller till andra människor.

Avslutning: Varför får man mollusker och hur man hanterar dem

Sammanfattningsvis får man mollusker genom direktkontakt med en infekterad persons hud eller genom föremål som den personen har rört. Det är vanligast bland barn, särskilt de med atopiskt eksem. Mollusker är små, knottriga utslag som vanligtvis läker av sig själva, men de kan behandlas om de orsakar stora besvär. För att förebygga spridning av mollusker bör man undvika direkt hudkontakt med personer som har mollusker och inte dela personliga föremål med dem.

Att förstå varför man får mollusker och hur man bäst hanterar dem kan hjälpa till att minska spridningen av detta vanliga, men ofta missförstådda, hudtillstånd.