Varför Får Man Pms?

Premenstruellt syndrom, mer känt som PMS, är ett tillstånd som många kvinnor är bekanta med. Men vad är det egentligen, och varför får man PMS?

Vad är PMS och hur påverkar det kvinnor?

PMS står för premenstruellt syndrom och är en samling symtom som uppstår i dagarna före menstruationen. Symtomen kan variera från kvinna till kvinna, men inkluderar ofta humörsvängningar, ömma bröst, matbegär, trötthet, irritabilitet och depression. Uppskattningsvis har upp till 75% av menstruerande kvinnor upplevt någon form av PMS.

Symtom och tecken på PMS

Symtomen på PMS tenderar att återkomma i en förutsägbar cykel, men kan variera i intensitet. För vissa kvinnor är symtomen milda och hanterbara, medan andra upplever svårare symtom som kan påverka deras dagliga liv.

Orsaker till PMS

Orsakerna till PMS är inte helt kända, men det finns teorier om att hormonella förändringar och kemiska förändringar i hjärnan kan spela en roll. Det finns också en teori om att vissa kvinnor kan vara mer känsliga för dessa förändringar, vilket kan förklara varför vissa upplever PMS medan andra inte gör det.

Hur PMS skiljer sig från PMDD

Premenstruell dysforiskt syndrom, eller PMDD, är en mer allvarlig form av PMS. PMDD kännetecknas av allvarliga psykiska symtom som depression och ångest, och påverkar ungefär 3-5% av kvinnor med regelbunden mens.

Behandlingar och livsstilsjusteringar för att hantera PMS

Det finns flera sätt att hantera symtomen på PMS. Livsstilsjusteringar som regelbunden motion, en balanserad kost och tillräcklig sömn kan hjälpa till att lindra symtomen. I svårare fall kan medicinsk behandling, som antidepressiva läkemedel eller hormonell behandling, vara nödvändig.

Hur PMS kan påverka din dagliga liv och relationer

PMS kan ha en stor inverkan på en kvinnas dagliga liv och relationer. Humörsvängningar och irritabilitet kan leda till konflikter i relationer, medan fysiska symtom som trötthet och ömhet kan påverka arbetsprestation och fritidsaktiviteter.

När och varför du bör söka medicinsk hjälp

Om PMS-symtomen påverkar din hälsa och dagliga aktiviteter bör du kontakta en läkare för att få hjälp. Det är också viktigt att söka medicinsk hjälp om du upplever symtom på PMDD, eftersom detta tillstånd kan vara allvarligt och kräver professionell behandling.

Hur du kan stödja någon med PMS

Om du har en närstående som lider av PMS eller PMDD, kan du hjälpa genom att vara medveten om deras menscykel och vara förberedd inför perioder med PMS eller PMDD. Att visa förståelse och tålamod kan också vara till stor hjälp.

Varför får man PMS och hur kan vi bättre förstå och hantera det?

Sammanfattningsvis är PMS ett komplicerat tillstånd med okända orsaker. Men genom att förstå symtomen och hur de påverkar kvinnor kan vi bättre hantera och behandla detta tillstånd. Oavsett om du själv lider av PMS eller känner någon som gör det, är det viktigt att söka hjälp och stöd för att hantera symtomen.

Med mer forskning och förståelse hoppas vi kunna ge bättre svar på frågan ”Varför får man PMS?” och hjälpa alla kvinnor att leva ett hälsosamt och balanserat liv, oavsett var i sin menscykel de befinner sig.