Varför Får Man Födelsemärken?

Födelsemärken är en vanlig del av vår hud som vi ofta tar för givet. Men varför får man födelsemärken? Svaret är att födelsemärken beror på ansamlingar av blodkärl eller pigment under huden. De kan vara medfödda eller uppstå under de första levnadsåren, och risken att få födelsemärken ökar med åldern och under graviditet.

Vad är födelsemärken?

Födelsemärken, även kallade nevus, är små, mörka fläckar på huden som kan variera i färg och storlek. De är oftast ofarliga, men vissa kan utvecklas till cancer. Födelsemärken kan vara medfödda, det vill säga närvarande vid födseln, eller de kan uppstå under de första levnadsåren.

Födelsemärken är resultatet av en ansamling av blodkärl eller pigment under huden. Pigment är det som ger vår hud, hår och ögon dess färg. När pigmentceller, kända som melanocyter, växer i kluster istället för att spridas jämnt över huden, bildas ett födelsemärke.

Varför får man födelsemärken?

Orsakerna till varför man får födelsemärken är både ärftliga och miljömässiga. Ärftlighet spelar en stor roll, och om dina föräldrar har många födelsemärken är det troligt att du också kommer att ha det.

Exponering för solljus är en annan viktig faktor. Solens ultravioletta strålar kan stimulera tillväxten av melanocyter och därmed öka produktionen av pigment, vilket kan leda till bildandet av födelsemärken. Detta är anledningen till att personer som tillbringar mycket tid i solen ofta har fler födelsemärken.

Risken att få födelsemärken ökar också med åldern och under graviditet. Under graviditet kan hormonella förändringar stimulera tillväxten av melanocyter och leda till bildandet av nya födelsemärken.

Olika typer av födelsemärken

Det finns många olika typer av födelsemärken, inklusive eldsmärken, hemangiom, medfödda nevus, banala pigmentnevus, dysplastiska nevus och solfläckar.

Eldsmärken, även kända som portvinsfläckar, är röda eller lila fläckar som oftast finns på ansiktet. Hemangiom är ljusröda födelsemärken som ofta blir större under det första eller andra levnadsåret innan de gradvis bleknar.

Medfödda nevus är födelsemärken som är närvarande vid födseln, medan banala pigmentnevus och dysplastiska nevus uppstår senare i livet. Solfläckar, även kända som leverfläckar, är små, mörka fläckar som ofta uppstår på huden som en följd av solskador.

Födelsemärken och cancer

Även om de flesta födelsemärken är ofarliga, kan vissa utvecklas till hudcancer, specifikt malignt melanom. Detta är särskilt sant för dysplastiska nevus, som har en oregelbunden form och kan vara större än vanliga födelsemärken.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera dina födelsemärken och vara uppmärksam på eventuella förändringar i deras storlek, form, färg eller textur. Om ett födelsemärke börjar klia, blöda, eller om du märker ett nytt födelsemärke efter trettioårsåldern, bör du konsultera en läkare.

Hur tas födelsemärken bort?

De flesta födelsemärken behöver inte tas bort. Men om ett födelsemärke är irriterande eller om det finns en risk att det kan utvecklas till hudcancer, kan det vara nödvändigt att ta bort det.

Födelsemärken kan tas bort med kirurgi, laserbehandling eller genom att frysa dem. Valet av behandling beror på födelsemärkets storlek, plats och om det misstänks vara cancerogent.

Efter borttagning av ett födelsemärke skickas det ofta till ett laboratorium för att undersökas under mikroskop och säkerställa att det inte finns några cancerösa celler.

Avslutning

Födelsemärken är en naturlig del av vår hud och de flesta är helt ofarliga. Men det är viktigt att vara medveten om varför man får födelsemärken, hur man kan identifiera potentiellt farliga födelsemärken och hur de kan tas bort om det behövs.

Kom ihåg att solskydd är viktigt för att minska risken för hudcancer, särskilt om du har många födelsemärken eller en familjehistoria av hudcancer. Och om du någonsin är orolig över ett födelsemärke, tveka inte att söka medicinsk rådgivning. Din hud är värd att ta hand om.