Varför heter det skärtorsdag? En utforskning av traditionens ursprung

[# Uppklarat: Varför heter det skärtorsdag?

När påsken närmar sig och vårens första blommor börjar spira, infaller en dag med ett namn som väcker nyfikenhet: skärtorsdag. Men varför heter det skärtorsdag? Namnet härstammar från en tid då ordet ”skär” hade betydelsen ren och vacker, vilket anspelar på dagen då rening och renhet stod i fokus. Det är dagen då kristendomen minns hur Jesus tvättade sina lärjungars fötter och instiftade nattvarden, handlingar som symboliserar ödmjukhet och tjänande kärlek.

Skärtorsdagens historiska ursprung

Skärtorsdagen har sina rötter i de kristna traditionerna och är en högtidsdag som firas världen över. Ursprungligen var dagen en reningsdag i den romersk-katolska kyrkan. Ordet ”skär” kommer från det fornnordiska språket och har betydelser som ren, vacker, blank eller klar. Denna benämning återfinns även i begreppet skärseld, vilket ytterligare understryker reningens tema.

I den kristna traditionen är skärtorsdagen den dag då Jesus samlade sina lärjungar för att fira den judiska påskmåltiden. Detta var kvällen innan hans korsfästelse. Under måltiden instiftade han nattvarden, vilket är en central del av kristendomens sakrament. Den liturgiska färgen för dagen är vit, en symbol för glädje och renhet, och kyrkans altare samt prästens klädsel speglar detta.

Från rening till gemenskap

Från att ha varit en dag för rening och eftertanke, har skärtorsdagen utvecklats till att även symbolisera gemenskap. Nattvardens instiftande markerar början på det nya förbundet mellan Gud och människan, där brödet och vinet som delas representerar Jesu kropp och blod. Denna handling av gemenskap och delande är en grundsten i den kristna tron och har en central plats i skärtorsdagens firande.

Folktron och påskkärringar

I Sverige har skärtorsdagen även en särskild plats i folktron. Enligt gammal folktro var det just denna dag som häxorna gav sig av till Blåkulla för att fira häxsabbat med djävulen. För att skydda sig mot dessa övernaturliga väsen vidtog människor olika försiktighetsåtgärder, såsom att gömma kvastar och stänga skorstensspjäll.

Denna folkliga tradition har förändrats och blivit en del av påskfirandet, där barn klär ut sig till påskkärringar. Med färgglada kläder och rosmålade kinder går de från dörr till dörr, önskar en glad påsk och hoppas på att få godis i utbyte mot sina tecknade kort. Denna sed är en uppskattad del av det svenska påskfirandet och knyter an till skärtorsdagens tema om omvändelse och förnyelse.

Internationella namn och traditioner

Skärtorsdagen är inte bara en högtid i Sverige, utan firas över hela världen med olika namn och traditioner. I England kallas dagen för ”Maundy Thursday”, medan i andra engelsktalande länder som Irland och USA är ”Holy Thursday” ett vanligt namn. Dessa variationer i benämning speglar de olika sätten som kristna samfund och kulturer uppmärksammar dagen.

Ordet ”Maundy” härstammar från det latinska ”mandatum”, vilket betyder uppdrag eller bud. Detta syftar på Jesu ord vid nattvarden om att älska varandra. I vissa kyrkor utförs fotvagningen som en del av gudstjänsten på skärtorsdagen, en handling som återspeglar Jesu tjänande kärlek och ödmjukhet.

Skärtorsdagens betydelse idag

Även i dagens moderna samhälle har skärtorsdagen en viktig roll. Traditionerna kring denna dag fortsätter att vara en del av vår kulturella och andliga identitet. Den påminner oss om vikten av att tjäna andra och att praktisera ödmjukhet och kärlek i våra dagliga liv. Skärtorsdagen bjuder in till reflektion över de djupare aspekterna av mänsklig samvaro och gemenskap, vilket gör den till en tidlös och alltjämt relevant högtid.

Frågor och svar om skärtorsdagen

I takt med att påsken närmar sig, vaknar nyfikenheten kring dess traditioner och benämningar. Skärtorsdagen, som är en dag fylld av historia och symbolik, är inget undantag. Här följer några vanliga frågor och svar som kan ge en djupare förståelse för varför denna dag har fått sitt namn och hur den firas.

Vad betyder ordet ”skär” i skärtorsdag?

Ordet ”skär” härstammar från ett fornnordiskt ord som betyder ’ren’, ’vacker’, ’blank’ eller ’klar’. Detta speglar skärtorsdagens betydelse som en reningsdag inom Romersk-katolska kyrkan.

Varför firar man skärtorsdagen?

Skärtorsdagen firas till minne av nattvarden, ”Det nya förbundet”, som Jesus instiftade. Det är en viktig högtid inom kristendomen där man minns att Jesus tvättade lärjungarnas fötter och firade den judiska påskmåltiden med dem, vilket symboliserar renhet och tjänande.

Vilken betydelse har skärtorsdagen i Sverige?

I Sverige var skärtorsdagen helgdag fram till år 1772. I folktron ansågs det vara den dag då häxorna begav sig till Blåkulla. Detta har gett upphov till traditionen att barn klär ut sig till påskkärringar och önskar glad påsk.

Vad symboliserar de vita textilierna under skärtorsdagens gudstjänst?

De vita textilierna som används på predikstolen, altaret och av prästen symboliserar glädje. Detta är i linje med temat för skärtorsdagens gudstjänst, som är glädje och tacksamhet över nattvardens instiftande.

Hur skiljer sig namnet på skärtorsdagen i olika länder?

Namnet på skärtorsdagen varierar beroende på geografiskt område och religiös tillhörighet. I England säger man ”Maundy Thursday”, medan i Irland, Skottland, Kanada och USA är ”Holy Thursday” vanligare. Den romersk-katolska kyrkan och den anglikanska kyrkan använder båda dessa benämningar, men med olika förekomst i sina liturgiska böcker.