Varför Får Man Vägglöss?

Vägglöss är små, rödbruna, blodsugande insekter som har blivit en plåga i många hem och hotellrum. Men varför får man vägglöss? Det vanligaste sättet att få vägglöss är att man får med dem hem efter en resa. Man kan också få vägglöss genom kläder, textilier eller möbler som man köper på second hand.

Hur får man vägglöss?

Vägglöss är inte kända för att sprida sjukdomar, men de kan orsaka allergiska reaktioner eller allvarliga hudreaktioner hos vissa människor. De gömmer sig i sprickor och skarvar i sängar, madrasser, sänggavlar och sängstommar.

Resande och vägglöss

Efter en resa är det vanligt att man får med sig vägglöss hem. De kan gömma sig i resväskor och kläder och på så sätt förflytta sig mellan olika platser.

Vägglöss i kläder, textilier och möbler

Vägglöss kan också spridas genom kläder, textilier och möbler som man köper på second hand. Det är därför viktigt att alltid inspektera begagnade sängkläder och möbler innan de tas in i hemmet.

Vägglössens spridning mellan boenden

Vid stora angrepp kan vägglöss även sprida sig mellan boenden om inga åtgärder vidtas. De kan färdas på föremål som kläder, bagage, möbler, lådor och sängkläder. De kan också förflytta sig mellan våningsplan och rum i hotell eller lägenhetsbyggnader.

Vägglöss efter världskrigen

Efter världskrigen utrotades vägglössen med gifter, men från 90-talet och framåt har de börjat sprida sig igen på grund av ökad resande.

Vägglöss i skolor och lokaltrafik

Skolor kan också drabbas av vägglusangrepp, särskilt förskolor där kläder hänger nära varandra. På gymnasienivå och uppåt minskar antalet kända fall av vägglöss. Även lokaltrafik som bussar, tåg och flygplan kan vara drabbade av vägglöss.

Skydd mot vägglöss

Det är svårt att skydda sig helt mot vägglöss eftersom de finns överallt i samhället. Men det finns några åtgärder man kan vidta för att minska risken för att få vägglöss.

Sanering av vägglöss

Om man drabbas av vägglöss går det att sanera dem. Det finns professionella skadedjursbekämpare som kan hjälpa till med detta.

Vägglöss och sjukdomar

Vägglöss är inte kända för att sprida sjukdomar, men de kan orsaka allergiska reaktioner eller allvarliga hudreaktioner hos vissa människor.

Platser med hög risk för vägglöss

Risken att stöta på vägglöss är högre om man vistas på platser där det ofta kommer och går nattliga gäster, som hotell, sjukhus eller hemlösa skydd.

Hur vägglöss sprids

Vägglöss sprids genom att de färdas på föremål som kläder, bagage, möbler, lådor och sängkläder. De kan också förflytta sig mellan våningsplan och rum i hotell eller lägenhetsbyggnader.

Förebyggande åtgärder mot vägglössbett

För att förebygga vägglössbett kan man täcka sig väl med kläder, inspektera begagnade sängkläder och möbler innan de tas in i hemmet och vara försiktig på hotell genom att kontrollera sängens sömmar och placera bagaget på bord eller byrå istället för på golvet.

Varför får man vägglöss?

Sammanfattningsvis får man vägglöss främst genom resor, begagnade kläder, textilier och möbler, samt genom spridning mellan boenden. Vägglöss är svåra att skydda sig mot, men det finns åtgärder man kan vidta för att minska risken för att få dem.

I slutändan är det viktigt att vara medveten om risken för vägglöss och att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig själv och sitt hem. Och om man trots allt drabbas av vägglöss, finns det professionell hjälp att få för att sanera dem.