Varför Får Man Tonsill Stenar?

Tonsill stenar, även kända som tonsilloliter, är vanliga men relativt okända. De kan orsaka obehag och dålig andedräkt, och många undrar varför de uppstår. Så, varför får man tonsill stenar? De bildas när döda celler, matrester och bakterier samlas i mandlarnas veck. Denna artikel kommer att gå igenom vad tonsill stenar är, varför de uppstår, deras symptom, diagnos, behandling och förebyggande.

Vad är tonsill stenar?

Tonsill stenar, eller tonsilloliter, är små, hårdnade klumpar som bildas i mandlarnas veck. De kan vara vita eller gula till färgen och består av en blandning av döda celler, matrester och bakterier. Stenarna kan vara mycket små, knappt synliga för blotta ögat, men kan också bli större och orsaka obehag. De är vanligast hos ungdomar på grund av förändringar i slemhinnorna.

Varför får man tonsill stenar?

Tonsill stenar bildas när matrester, döda celler och bakterier fastnar i mandlarnas veck, även kallade kryptor. Dessa partiklar kan klumpa ihop sig och hårdna, vilket resulterar i bildandet av en sten. Överaktiva spottkörtlar kan också bidra till bildandet av tonsill stenar. Personer som har många tonsillernas kryptor eller har haft många tonsillinfektioner löper större risk att få tonsill stenar.

Symptom på tonsill stenar

Det främsta symptomet på tonsill stenar är dålig andedräkt. Andra symptom kan inkludera halsont, svårigheter att svälja, en känsla av att ha något fastnat i halsen, och synliga vita eller gula stenar i mandlarna. I vissa fall kan tonsill stenar också orsaka öronvärk.

Hur diagnostiseras och behandlas tonsill stenar?

Diagnos av tonsill stenar kan göras genom en fysisk undersökning, där läkaren tittar i halsen med en ficklampa. I vissa fall kan en bildskanning vara nödvändig för att bekräfta diagnosen. Hembehandlingar för tonsill stenar inkluderar att skölja munnen med saltvatten eller använda en vattenpick för att försiktigt dislodga stenarna. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bort stenarna med hjälp av en tandpetare eller liknande verktyg. Om tonsill stenar fortsätter att orsaka problem trots hembehandling kan kirurgi övervägas, inklusive att ta bort tonsillerna helt.

Hur kan man förebygga tonsill stenar?

För att förebygga tonsill stenar är det viktigt att upprätthålla god munhygien. Detta inkluderar att borsta tänderna regelbundet, använda tandtråd och skölja munnen med saltvatten efter måltider. Att dricka mycket vatten kan också hjälpa till att skölja bort eventuella partiklar som kan bidra till bildandet av stenar. Dessutom kan vissa livsmedel, som yoghurt, äpplen och morötter, hjälpa till att motverka bildningen av tonsill stenar.

Varför får man tonsill stenar? – En sammanfattning

Tonsill stenar uppstår när matrester, döda celler och bakterier fastnar i mandlarnas veck och klumpar ihop sig till stenar. De kan orsaka obehag och dålig andedräkt, men kan oftast behandlas hemma. God munhygien och regelbunden sköljning med saltvatten kan hjälpa till att förebygga tonsill stenar. Om hembehandling inte fungerar kan kirurgiska ingrepp övervägas.

Framtida forskning och slutsatser

Trots att tonsill stenar är vanliga finns det fortfarande mycket vi inte vet om dem. Framtida forskning kommer förhoppningsvis att ge oss mer information om varför vissa människor är mer benägna att få tonsill stenar än andra, och om det finns mer effektiva sätt att behandla och förebygga dem. Sammanfattningsvis är tonsill stenar ett vanligt men ofta förbisedd problem som kan orsaka obehag och dålig andedräkt. Genom att förstå varför de uppstår och hur man kan förebygga och behandla dem kan vi hjälpa till att minska deras påverkan på vår livskvalitet.