Varför Får Barn Diabetes?

Diabetes är en sjukdom som allt oftare drabbar barn, och det kallas idag typ 1-diabetes. Men varför får barn diabetes? Det är en fråga som många föräldrar och vårdgivare ställer sig. I denna artikel kommer vi att utforska detta ämne i detalj, med fokus på både typ 1- och typ 2-diabetes hos barn.

Typ 1-diabetes hos barn: En översikt

Typ 1-diabetes är den vanligaste formen av diabetes hos barn. Knappt 900 barn och ungdomar under 18 år insjuknar i typ 1-diabetes varje år i Sverige. Vanligast är det att barn insjuknar i typ 1-diabetes när de är mellan nio och tio år.

Vid typ 1-diabetes förstörs bukspottkörtelns insulinproducerande celler, vilket leder till en livshotande insulinbrist. Insulin är ett ämne som bildas i bukspottkörteln och spelar en central roll i kroppens energibalans.

Symtom på typ 1-diabetes hos barn inkluderar viktminskning, trötthet, ökad törst och urinering, ökad hunger, illamående, synrubbningar och svampinfektioner. För att diagnostisera diabetes hos barn mäts nivån av blodsocker, vanligtvis med ett blodprov i armen eller genom stick i fingret.

Orsaker till typ 1-diabetes hos barn

Orsaken till varför barn drabbas av typ 1-diabetes är inte helt säker, men det kan vara en reaktion i kroppen utlöst av en infektion, där immunförsvaret attackerar bukspottkörteln. Mindre än tio procent av de barn som insjuknar har en förälder eller ett syskon med typ 1-diabetes, vilket tyder på att genetik kan spela en roll, men miljöfaktorer är också viktiga.

Behandling och hantering av typ 1-diabetes hos barn

Behandling av barn med typ 1-diabetes innebär att de alltid behöver få insulin, antingen genom injektioner eller insulinpump. Diabetes innebär livslång behandling och kräver också åtgärder gällande kosthållning och fysisk aktivitet.

Typ 1-diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer både akut och på lång sikt, men dödsfall i barnaåren är sällsynta.

Typ 2-diabetes hos barn: En växande oro

Typ 2-diabetes hos barn är en kronisk sjukdom som påverkar hur barnets kropp bearbetar socker (glukos) för bränsle. Det kallades tidigare vuxendiabetes, men det ökande antalet barn med övervikt har lett till fler fall av typ 2-diabetes hos yngre personer.

Symtom på typ 2-diabetes hos barn kan inkludera ökad törst, frekvent urinering, ökad hunger, trötthet, suddig syn, mörkare områden av huden, oavsiktlig viktminskning och frekventa infektioner.

Familjehistoria och genetik spelar en roll i utvecklingen av typ 2-diabetes. Riskfaktorer för barn att utveckla typ 2-diabetes inkluderar övervikt, inaktivitet, ohälsosam kost, familjehistoria av sjukdomen, ras eller etnicitet (svarta, latinamerikaner, amerikanska indianer och asiatiska amerikaner), ålder och kön (tonårsflickor löper större risk), mammas graviditetsdiabetes, låg födelsevikt eller för tidig födsel.

Slutsats: Att förstå varför barn får diabetes

För att förstå varför barn får diabetes är det viktigt att betrakta både genetiska och miljömässiga faktorer. Det är också viktigt att komma ihåg att tidig upptäckt och behandling av diabetes hos barn kan förhindra eller fördröja utvecklingen av allvarliga komplikationer.

Fortsatt forskning och utbildning är avgörande för att bekämpa denna sjukdom och för att ge barnen och deras familjer de verktyg och den kunskap de behöver för att hantera sjukdomen effektivt.