Varför är alperna högre än svenska fjäll?

Är du någon som pondererat över varför Alperna är högre än svenska fjäll, trots att de båda bergskedjorna ligger på samma kontinent? Svaret är faktiskt ganska enkelt – Alperna och svenska fjäll har bildats vid olika tider genom olika geologiska händelser.

Hur hög är egentligen en bergskedja?

Innan vi dyker in i orsakerna bakom höjden hos Alperna och svenska fjäll, är det viktigt att förstå hur ”höjd” hos en bergskedja egentligen mäts. Vanligtvis beskriver man höjden som skillnaden mellan det högsta punkten på berget och dess fot – detta ger en höjd över havsytan som anges i meter.

Alperna är högre på grund av plattektonik

Alperna ligger på gränsen mellan två tektoniska plattor – den afrikanska plattan och den eurasiska plattan. När de två plattorna möttes för cirka 30 miljoner år sedan, pressades de mot varandra och skapade en lång rad av berg. Processen är fortsatt igång än idag, vilket gör att Alperna fortfarande blir högre år för år.

Detta är möjligt på grund av en process som kallas för ”orogenes”, som hänvisar till skapandet av berg på en plats där det inte tidigare fanns berg. När två eller flera plattor möts, pressas stora delar av jordskorpan uppåt, vilket resulterar i högre berg.

Svenska fjäll bildades under andra geologiska händelser

De svenska fjällen, å andra sidan, bildades under en annan geologisk tidsepok i Jorden historia. För cirka 400 miljoner år sedan, kolliderade nordamerikanska kontinenten med den europeiska kontinenten – vilket skapade en stor bergskedja som sträcker sig ända från Nordamerika till Skandinavien.

Under denna period, fick svenska fjäll och andra bergskedjor i norra Europa sin höjd. Bergskedjorna som skapades under denna tid, kallas för ”variscisk”.

Slutsats

Som vi kan se från detta är höjden av en bergskedja beroende av en mängd olika faktorer, inklusive tektoniska aktiviteter och geologisk historia. Trots att Alperna och svenska fjäll ligger relativt nära varandra och på samma kontinent, finns det en markant skillnad i höjd. Så, varför är Alperna högre än svenska fjäll? Svaret är enkelt – plattektonik och orogenes ansvarar för Alpernas höjd, medan svenska fjäll bildades under en helt annan geologisk era.

Vanliga frågor och svar

Varför är Alperna högre än svenska fjäll?

Alperna är högre än svenska fjäll på grund av plattektonik och orogenes som skapade bergskedjan när den afrikanska och eurasiatiska plattan möttes för 30 miljoner år sedan.

Hur mäts höjden på en bergskedja?

Höjden mäts som skillnaden mellan toppen av berget och dess fot, vilket ger en höjd över havsytan i meter.

Hur bildades svenska fjäll?

Svenska fjäll skapades för cirka 400 miljoner år sedan under den varisciska perioden när nordamerikanska kontinenten kolliderade med den europeiska kontinenten och skapade en bergskedja i norra Europa.