Varför är 14 juli frankrikes nationaldag?

Frankrikes nationaldag eller Bastiljdagen firas varje år den 14 juli för att hedra starten av franska revolutionen 1789. Denna revolution förändrade det politiska landskapet i Frankrike, och händelsen anses vara en viktig faktor i starten av det moderna Frankrike och dess grundläggande principer om frihet, jämlikhet och broderskap.

Historien bakom Bastiljdagen

Den 14 juli 1789 inleddes revolutionen när folket i Paris stormade fängelset Bastiljen. Bastiljen representerade symboliskt de franska adelns makt och var en av de viktigaste platserna för att häkta politiska fångar. Efter stormningen brände folket Bastiljen ned till grunden.

Likt andra revolutioner under 1700-talet inspirerades franska revolutionen av det nya tankesättet som tog form under upplysningsrörelsen. Detta rörelse påverkade filosofi, vetenskap och politik och sågs som den främsta drivkraften bakom revolutionen. Revolutionen avslutade också det så kallade gamla regimets feodala politik, där folket i hög grad underordnades adeln.

Firandet av Bastiljdagen

Som nämnts tidigare firar Frankrike Bastiljdagen för att hedra revolutionen och nationaldagen är en offentlig helgdag. Vid varven runtom i Frankrike anordnas olika celebreringar, och det är vanligt med parader och fyrverkerier. Ett annat känt firande sker på Champs-Elysées i Paris där en stor militärparad anordnas med landets president som ceremonimästare.

Sammanfattning

Bastiljdagen är en mycket viktig helgdag i Frankrike som markering av starten av franska revolutionen. Händelsen hade stor påverkan på det moderna Frankrikes politiska landskap och grunderna i samspelet mellan frihet, jämlikhet och broderskap. Varje år firas nationaldagen i form av olika evenemang och firanden runtom i hela landet.

Vanliga frågor och svar

Varför firas Bastiljdagen?

Bastiljdagen firas varje år den 14 juli för att hedra starten av franska revolutionen 1789 och för att markera slutet på den gamla feodala politiken och den nya eran av frihet, jämlikhet och broderskap.

Vad hände vid stormningen av Bastiljen?

Den 14 juli 1789 stormade folket i Paris fängelset Bastiljen, som representerade symboliskt de franska adelns makt och var en av de viktigaste platserna för att häkta politiska fångar. Efter stormningen brände folket Bastiljen ned till grunden.

Vad är syftet med firandet av Bastiljdagen?

Syftet med firandet av Bastiljdagen är att hedra revolutionen och dess betydelse för det moderna Frankrikes politiska landskap och grundprinciper. Det firas med parader, fyrverkerier, militärparader och andra evenemang runtom i Frankrike.